Enviat per: mmiguela | Novembre 14, 2010

Continguts de la unitat

” Abans pensàvem que el nostre futur estava als estels. Ara sabem que està als nostres gens”. James Watson

La genètica és una branca de la biologia que s’encarrega de l’estudi dels caràcters hereditaris i l’evolució de les espècies.

Continguts

 1. Conceptes bàsics de genètica clàssica.
  • Cromosoma:
  • Cromosoma homòleg:
  • Cromosomes sexuals:
  • Autosoma:
  • Gen:
  • Al·lel:
  • Genotip:
  • Fenotip:
  • Cariotip:
  • Homozigot:
  • Heterozigot:
  • Dominant:
  • Recessiu:
  • Codominant
 2. Gregor Mendel, pare de la genètica. Els seus estudis amb pèsols.
 3. La importància dels treballs de Mendel
  1. Primera llei de Mendel
  2. Segona llei de Mendel
  3. Tercera llei de Mendel
 4. Excepcions a les lleis de Mendel:
  1. Herència d’un sol caràcter amb herència intermèdia
  2. Al·lelomorfisme múltiple. Sèries al·lèliques
  3. Interacció gènica. Epístasis.
  4. Al·lels letals
  5. La pleiotropia
 5. Concepte de mutació
  1. Mutacions gèniques
  2. Mutacions cromosòmiques
   • Delecions
   • Duplicacions
   • Inversions
   • Translocacions
  3. Mutacions genòmiques ( alteracions en el número de cromosomes )
   • Poliploïdies
   • Haploïdies
   • Aneuploïdies
 6. Agents mutàgens
 7. Genètica humana
  1. Herència autosòmica
  2. Herència del sexe
  3. Herència lligada al sexe
   • Hemofilia
   • Daltonisme
   • Distròfia de Duchenne
 8. Alteracions cromosòmiques.
  1. Síndrome de Down. Característiques.
  2. Síndrome Turner. Característiques.
  3. Síndrome Klinefelter. Característiques.
  4. Síndrome de Patau. Característiques.

Categories

%d bloggers like this: